Vi vill tacka alla följare, besökare, utställlarkollegor, eldsjälar och Gagnefs kommun för ett mycket lyckat arrangemang 2023. Tack! Vi ses om ett år igen!