Gagnefs konst och hantverksförening

En förening för konstnärer och hantverkare i Gagnefs kommun

Gagnefs konst- och hantverksförening bildades oktober 2021 med en nystart augusti 2022 då en ny styrelse tog över med sikte på att arrangera Gagnefs konstrunda i föreningens regi. Syftet med den ideella föreningen är att vara en mötesplats för konstnärer och hantverkare med säte i Gagnef kommun. Med stöd av föreningen kan vi som är verksamma arrangera gemensamma evenemang, utöka kontaktnät, inspirera och lära av varandra och öka intresset för konst i Gagnef. Medlemmarnas idéer och förslag ska vara vägledande för föreningens verksamhet.

Bli medlem

Vem som helst kan bli medlem, men som medlem är du inte garanterad en plats på alla evenemang som arrangeras. Som medlem får du:
– möjlighet att synas genom att delta på våra evenemang.
– möjlighet att genomföra egna evenemang med föreningen som stöd.
– möjlighet till utökat kontaktnät.

För att bli medlem skickar du e-post* till konstgagnef@gmail.com med följande information:
– ditt namn
– telefonnummer
– e-postadress
– berätta gärna kort om din koppling till konst/hantverk i Gagnef

Medlemsavgiften på 150 kr/kalenderår betalas in till Bankgiro 5905-0518.
*När du blir medlem godkänner du att vi sparar dina uppgifter enligt GDPR

Kontakt

E-postadress: konstgagnef@gmail.com
Hemsida: konstgagnef.se
Vi finns även på Facebook och Instagram

Annelie Jämte, ordförande, telefon 073-8288984