Plädpådragning Gagnefs vävstuga, 0:25

Plädpådragning Gagnefs vävstuga, 0:25