14. Smed Mats Manell

Smed Mats Manell

Olja

Tel. 073-33 95 535
smed.manell@telia.com

Besök: Ateljé Lusthuset, Lindbyvägen 32, 785 43 Mockfjärd


Smed Mats M köpte sina första oljefärger och taveldukar 1957, när konstnärsarvet från mor och morfar ”pockade” på och skapartalangen behövde utlopp. Men talang och skaparlust är en sak och för att förverkliga och göra något av det hela måste man ha tekniken att skapa något. I ett tidigt skede fick jag mina mentorer, när jag blev medlem i Lövsjögruppen, där alla hjälpte alla och delade med sig av samlad erfarenhet. Det var en lärorik skolning. Under alla år har jag haft målningen som en mycket berikande hobby och jag har ”gjort många tavlor” under resans gång och jag vill ”peppa” alla som känner lusten att pröva på skapande målning men som inte har kommit till ”skott” utan bara går och gruvar sig för att komma igång. Så var det under många år för mej tills jag träffade andra djur & naturmålare. Jag kallar min målarverkstad för ATELJÈ LUSTHUSET och den finns på Lindbyvägen 33 i Mockfjärd.

Tavlor:
”Det är vackrast när det skymmer…”
”Titt ut”
”Fågelstugan”