Gagnefs fotoklubb

Gagnefs fotoklubb

Tel. 076-816 85 40
info@gagnefsfotoklubb.se
www.gagnefsfotoklubb.se

Besök: Aktivitetshuset, Ängsholsvägen 1, 78530 Gagnef

 

Bild 1: Kolmila (Mats B Jansson)

Bild 2: ”Bygglov”, en kaja som samlar bomaterial på en hästryg (Mats B Jansson)

Bild 3: Från taket på operahuset i Oslo, taget från en färja (Mats B Jansson)

Bild 4: Rally (Urban Jansson)