Erik Vinsander

Ringduva, 9 cm, täljd med kniv, björk, 2017.

Erik Vinsander

Tel. 070-765 21 12
erik@vinsander.se

Besök: Lindans gamla skola, Källgattu 5, 78560 Djurås

Jag arbetar som sjukgymnast och slöjdar en del på fritiden. Jag täljer mest med kniv, men hugger också en del med tjäckelyxa. Mest i björk eller lind.
1: Ringduva, 9 cm, täljd med kniv, björk, 2017.
2: Skata, 14 cm, huggen med tjäckelyxa, björk, 2017
3: En man bland små pingvinerna, 10×55 cm, täljd med kniv, björk, 2014.
4: Manskör, 18 cm, täljd med kniv, björk, 2004.
5: En herre med sin fru, 16 cm, täljd med kniv, lind, 2002.